Citation link:
Abstract:
проф. Глубоковски, основател на катедра Свещено писание Нов завет в Богословския факултет към Софийския университет ”Св. Климент Охридски”.
 
Creator:
Лежонов, А.
 
Created:
28.04.1910
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670437
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 5899.
 
Subject:
учен; университет; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople