Current View
Citation link:
Title:
Перови акари от надсемейство Analgoidea (Acari: Astigmata) по птици от разред Passeriformes от района на Южна Добруджа : Автореферат / Невена Тодорова Коларова ; Науч. ръководител Пламен Генков Митов.
 
Creator:
Коларова, Невена Тодорова; Митов, Пламен Генков науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Зоология - Зоология на безгръбначни животни) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология" 2015; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Кърлежи.; Паразити - при птиците.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Коларова, Невена Тодорова
 
245:
Перови акари от надсемейство Analgoidea (Acari: Astigmata) по птици от разред Passeriformes от района на Южна Добруджа :| Автореферат /| Невена Тодорова Коларова ; Науч. ръководител Пламен Генков Митов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,5 MB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
36 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Зоология - Зоология на безгръбначни животни)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология"| 2015
 
506:
Няма ограничения при използването
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Кърлежи.| Паразити - при птиците.
 
700:
Митов, Пламен Генков| науч. ръководител