Abstract:
Портрет на Коста Дочев.
 
Created:
1898
 
Spatial:
България, гр. София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Общински културен институт „Музей за история на София”
 
Identifier:
F13794054190015
 
IsFormatOf:
Н III 400 б 24
 
Subject:
1890; портрет; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups