Current View
Citation link:
Title:
Итеративно самообучение за управление на манипулационни роботи : Автореферат / Калоян Мариянов Йовчев ; Науч. ръководители Евгений Кръстев, Камен Делчев.; Iterative learning control for robotic manipulators Kaloyan Mariyanov Yovchev
 
Creator:
Йовчев, Калоян Мариянов; Jovcev, Kalojan Marijanov.; Кръстев, Евгений Христов науч. ръководител; Делчев, Камен Кръстев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информ. технологии) СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по математика и информатика, Кат. "Информ. технологии" 2018; Библиогр. с. 24-27; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Манипулатори.
 
*** *** ***
 
001:
001143610
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йовчев, Калоян Мариянов
 
245:
Итеративно самообучение за управление на манипулационни роботи :| Автореферат /| Калоян Мариянов Йовчев ; Науч. ръководители Евгений Кръстев, Камен Делчев.
 
246:
Iterative learning control for robotic manipulators| Kaloyan Mariyanov Yovchev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.055 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
28 с. :| с цв. ил., диагр., табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информ. технологии)| СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по математика и информатика, Кат. "Информ. технологии"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 24-27
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Манипулатори.
 
700:
Jovcev, Kalojan Marijanov.| Кръстев, Евгений Христов| науч. ръководител| Делчев, Камен Кръстев| науч. ръководител