Current View
Citation link:
Title:
Състав и структура на карабидните съобщества (Coleoptera: Carabidae) в различни типове екосистеми от района на нос Емине : Автореферат / Теодора Мариус Теофилова.
 
Creator:
Теофилова, Теодора Мариус
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на природната среда" 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Бръмбари екология България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Теофилова, Теодора Мариус
 
245:
Състав и структура на карабидните съобщества (Coleoptera: Carabidae) в различни типове екосистеми от района на нос Емине :| Автореферат /| Теодора Мариус Теофилова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,29 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
47 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на природната среда"| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Бръмбари| екология| България.