• Лириката на Яворова /Малчо Николов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора