Current View
Citation link:
Title:
Местното самоуправление в българския конституционен модел след 1991 година : Автореферат / Пламена Димитрова Пенова ; Науч. ръководител Пламен Киров
 
Creator:
Пенова, Пламена Димитрова; Киров, Пламен Веселинов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Coverage:
България държавно право и държавно устройство. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по професионално направление 3.6. Право (Конституционно право) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Конституционноправни науки" 2013; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Местно управление България.
 
*** *** ***
 
001:
001149010
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пенова, Пламена Димитрова
 
245:
Местното самоуправление в българския конституционен модел след 1991 година :| Автореферат /| Пламена Димитрова Пенова ; Науч. ръководител Пламен Киров
 
260:
София,| 2013.
 
300:
26 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 365.1 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по професионално направление 3.6. Право (Конституционно право)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Конституционноправни науки"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Местно управление| България.
 
651:
България| държавно право и държавно устройство.
 
700:
Киров, Пламен Веселинов| науч. ръководител