Abstract:
Съставът на Пловдивския окръжен съд и мировите съдии: 1. Балимезов, мирови съдия; 2. Ст. Каблешков, мирови съдия; 3. Писанов, член на съда; 4. Шамов, подпредседател; 5. Н. Лафчиев, председател; 6. Ив. Милков, подпредседател; 7. Вацов, член на съда; 8. Жан Панайтолулу - член на съда; 9. Ст. Кръстев, мирови съдия; 10. Стефанов, съдебен следовател; 11. Николаев, член на съда; 12. Киряков, член на съда; 13. Павлов, член на съда; 14. Янчев, помощник-прокурор; 15. Апостолов, прокурор; 16. Станишев-помощник-прокурор.
 
Created:
1896
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490983
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208К; оп. 1; а.е. 722.
 
Subject:
юрист; държавен чиновник; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople