• В паяжината на смисъла: Текстове по символна антропология
  • Корица
  • Съдържание
  • Предговор
  • Дейвид Шнайдър ”Както хората представят живота си, такива са и те самите...”
  • Дейвид Шнайдър Родство, националност и религия в американската култура: към едно определение на родството
  • Виктор Търнър Въведение
  • Виктор Търнър Символите в ритуала на ндембу
  • Клифърд Гиърц Дълбока игра: бележки върху боя с петли на остров Бали