Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация : Т. 27. / Ред. кол. Веселина Вълканова и др.; Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of journalism and mass communication Ed. in chief Vesselina Valkanova et al.
 
Creator:
Вълканова, Веселина Йорданова ред.; Ефтимова, Андреана Борисова ред.; Михайлов, Николай Кирилов; Петрова, Теодора Радоева; Ефремов, Ефрем ред.; Атанасов, Гриша Александров ред.; Valkanova, Veselina Jordanova ed.; Eftimova, Andreana Borisova ed.; Mihajlov, Nikolaj Kirilov ed.; Petrova, Teodora Radoeva ed.; Efremov, Efrem ed.; Atanasov, Grisa Aleksandrov ed.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Пълното име на Теодора Петрова е Теодора Радоева Петрова-Иванова ; Пълното име на Ефрем Ефремов е Ефрем Ефремов Каранфилов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
*** *** ***
 
001:
001172086
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация :| Т. 27. /| Ред. кол. Веселина Вълканова и др.
 
246:
Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of journalism and mass communication| Ed. in chief Vesselina Valkanova et al.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 196 MB)
 
260:
2020.
 
300:
296 с.
 
500:
Пълното име на Теодора Петрова е Теодора Радоева Петрова-Иванова ; Пълното име на Ефрем Ефремов е Ефрем Ефремов Каранфилов
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
700:
Вълканова, Веселина Йорданова| ред.| Ефтимова, Андреана Борисова| ред.| Михайлов, Николай Кирилов| Петрова, Теодора Радоева| Ефремов, Ефрем| ред.| Атанасов, Гриша Александров| ред.| Valkanova, Veselina Jordanova| ed.| Eftimova, Andreana Borisova| ed.| Mihajlov, Nikolaj Kirilov| ed.| Petrova, Teodora Radoeva| ed.| Efremov, Efrem| ed.| Atanasov, Grisa Aleksandrov| ed.