Abstract:
Доктор Павел Марков (1824 - 1890) от Велико Търново, военен лекар, управител на болницата в Цариград.
 
Creator:
Feldmann, A.
 
Created:
27.08.1878
 
Spatial:
Велико Търново, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080853
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 65К; оп. 4; а.е. 50.
 
Subject:
лекар; болница; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople