Abstract:
Народни представители на посещение в мини ”Перник”. Третият от дясно на първия ред - Сирко Станчев.
 
Created:
1939
 
Spatial:
гр. Перник, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450909
 
Subject:
1930; депутат; промишленост; AthPlus