Current View
Citation link:
Title:
Методика за мониторинг на устойчивото туристическо развитие (на примера на община Царево) : Автореферат / Мариана Атанасова Асенова ; Науч. консултант Васил Маринов.
 
Creator:
Асенова, Мариана Атанасова; Маринов, Васил Александров науч. консултант
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Ксерокопие; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: 3.9 Туризъм, Науч. спец.: География на рекреацията и туризма СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "География на туризма" 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Устойчиво развитие България.; Туризъм България.; Отдих и култура България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Асенова, Мариана Атанасова
 
245:
Методика за мониторинг на устойчивото туристическо развитие (на примера на община Царево) :| Автореферат /| Мариана Атанасова Асенова ; Науч. консултант Васил Маринов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,67 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
42 кол. по 2 на с. :| с цв. сх., табл., ил. ;| 30 см.
 
500:
Ксерокопие
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: 3.9 Туризъм, Науч. спец.: География на рекреацията и туризма| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "География на туризма"| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Устойчиво развитие| България.| Туризъм| България.| Отдих и култура| България.
 
700:
Маринов, Васил Александров| науч. консултант