Current View
Citation link:
Title:
Договор за преизлъчване по безжичен път и препредаване по електронна съобщителна мрежа на телевизионна програма : Автореферат / Росен Андреев Карадимов ; Науч. ръководител Анета Антонова
 
Creator:
Карадимов, Росен Андреев; Антонова, Анета Методиева науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак. 2015; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Телевизионни предаватели и предаване правни проблеми.; Съобщителни линии и мрежи правни проблеми.; Безжични технологии правни проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001151317
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Карадимов, Росен Андреев
 
245:
Договор за преизлъчване по безжичен път и препредаване по електронна съобщителна мрежа на телевизионна програма :| Автореферат /| Росен Андреев Карадимов ; Науч. ръководител Анета Антонова
 
260:
София,| 2015.
 
300:
62 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 568.3 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак.| 2015
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Телевизионни предаватели и предаване| правни проблеми.| Съобщителни линии и мрежи| правни проблеми.| Безжични технологии| правни проблеми.
 
700:
Антонова, Анета Методиева| науч. ръководител