Citation link:
 • Житїе стагѡ Алеѯіа
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
   • [с. IV]
   • [с. V]
   • [с. VI]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • БлагоразՃмнїи Читатели, Прелюбезнїи мнѣ Болгари!
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
   • [с. 9]
   • [с. 10]
   • [с. 11]
   • [с. 12]
   • [с. 13]
   • [с. 14]
  • Житїе Алеѯіа, чл҃вѣка б҃ѫїѧ
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с. 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
  • ПРИМѢЧАНІЄ
   • [с. 62]
  • Погрѣшки
   • [с. 63]
  • [Последни страници и корица]
   • [с. 64]
   • [Задна корица]