Citation link:
 • Велислава българска княгиня : Драма въ петь действія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предговоръ
   • [с. III]
  • Дѣйствующи лица
   • [с.] IV
  • Дѣйствіе пьрво
   • Явленіе пьрво
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
   • Явленіе II
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • Явленіе III
    • [с.] 6
   • Явленіе IV
    • [с.] 7
   • Явленіе V
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Явленіе VI
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Явленіе VII
   • Явленіе VIII
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • Явленіе IX
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Явленіе X
    • [с.] 20
   • Явленіе XI
    • [с.] 21
   • Явленіе XII
   • Явленіе XIII
    • [с.] 22
    • [с.] 23
  • Дѣйствіе второ
   • Явленіе първо
    • [с.] 24
   • Явленіе II
    • [с.] 25
   • Явленіе III
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Явленіе IV
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Явленіе V
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Явленіе VI
    • [с.] 34
   • Явленіе VII
   • Явленіе VIII
    • [с.] 35
   • Явленіе IX
    • [с.] 36
   • Явленіе X
    • [с.] 37
   • Явленіе XI
    • [с.] 38
   • Явленіе XII
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Явленіе XIII
    • [с.] 41
   • Явленіе XIV
    • [с.] 42
    • [с.] 43
  • Дѣйствіе третьо
   • Явленіе първо
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Явленіе II
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Явленіе III
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Явленіе IV
    • [с. 53]
   • Явленіе V
   • Явленіе VI
    • [с. 54]
   • Явленіе VII
    • [с. 55]
    • [с. 56]
   • Явленіе VIII
    • [с.] 57
   • Явленіе IX
    • [с.] 58
   • Явленіе X
   • Явленіе XI
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • Явленіе XII
    • [с.] 65
   • Явленіе XIII
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • Явленіе XIV
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • Явленіе XV
    • [с.] 71
  • Дѣйствіе четвърто
   • Явленіе първо
    • [с.] 72
    • [с.] 73
   • Явленіе II
    • [с.] 74
   • Явленіе III
    • [с.] 75
   • Явленіе IV
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • Явленіе V
    • [с.] 78
    • [с.] 79
   • Явленіе VI
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • Явленіе VII
    • [с.] 83
   • Явленіе VIII
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Явленіе IX
    • [с.] 86
    • [с.] 87
   • Явленіе X
   • Явленіе XI
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • Явленіе XII
    • [с.] 90
    • [с.] 91
   • Явленіе XIII
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Явленіе XIV
    • [с.] 95
  • Дѣйствіе пето
   • Явленіе първо
    • [с.] 96
   • Явленіе II
    • [с.] 97
   • Явленіе III
    • [с.] 98
   • Явленіе IV
    • [с.] 99
    • [с.] 100
   • Явленіе V
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • Явленіе VI
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • Явленіе VII
    • [с.] 106
   • Явленіе VIII
    • [с.] 107
   • Явленіе IX
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • Явленіе X
   • Явленіе XI
    • [с.] 110
    • [Липсват страници]
  • Погрѣшки
   • [с. 113]
   • [с.] 114
  • [Липсва задната корица]