Citation link:
 • Страданїе ст҃агѡ славнагѡ великом҃чника Хр̑това Димитрїа, преведено на ѧзыкъ славенноболгарскїй за полза на православните
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • [Ил.] Ст҃ый Димитрїй великом҃чникъ
  • Мц̑а октѡврїа въ 26 день. Житїе и страданїе ст҃агѡ Славнагѡ ВеликомՃченика Хрїстова Дїмитрїа
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
   • [с. 9]
   • [с. 10]
   • [с. 11]
   • [с. 12]
   • [с. 13]
   • [с. 14]
   • [с. 15]
   • [с. 16]
   • [с. 17]
   • [с. 18]
   • [с. 19]
   • [с. 20]
   • [с. 21]
   • [с. 22]
   • [с. 23]
   • [с. 24]
   • [с. 25]
   • [с. 26]
   • [с. 27]
   • [с. 28]
   • [с. 29]
   • [с. 30]
   • [с. 31]
   • [с. 32]
   • [с. 33]
   • [с. 34]
   • [с. 35]
   • [с. 36]
   • [с. 37]
   • [с. 38]
   • [с. 39]
   • [с. 40]
   • [с. 41]
   • [с. 42]
   • [с. 43]
   • [с. 44]
   • [с. 45]
   • [с. 46]
   • [с. 47]
   • [с. 48]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]