Abstract:
Милко Мирков, български военен.
 
Creator:
фотоателие Д. А. Карастоянов
 
Created:
1902
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450186
 
Subject:
портрет; AthPlus