Abstract:
Войници, разстреляни за участие в антивоенна дейност и за участие в антивоенен бунт.
 
Created:
1918
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160024
 
IsFormatOf:
Г І 235/26
 
Subject:
войник; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements