Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). Цар Фердинанд I при обявяване на войната.
 
Created:
1912
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13582664060057
 
IsFormatOf:
C I 5134
 
Subject:
Балкански войни; цар; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars