Current View
Citation link:
Title:
Относителните прилагателни имена в съвременния български език : Семантика, граматика Автореферат / Биляна Кирилова Радева ; Науч. ръководител Пенка Баракова ; Рецензенти Петя Осенова, Руселина Ницолова.
 
Creator:
Радева, Биляна Кирилова; Баракова, Пенка Иванова науч. ръководител; Осенова, Петя Начева рецензент; Ницолова, Руселина Лозанова рецензент
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Слав. филологии, Кат. по бълг. ез. 2011; Библиогр. с. 45-48; Електронно копие [София СУ "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Български език граматика.; Български език семантика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Радева, Биляна Кирилова
 
245:
Относителните прилагателни имена в съвременния български език :| Семантика, граматика| Автореферат /| Биляна Кирилова Радева ; Науч. ръководител Пенка Баракова ; Рецензенти Петя Осенова, Руселина Ницолова.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл: 871KB)
 
260:
София,| 2011.| София :
 
300:
47 с. ;| 18 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Слав. филологии, Кат. по бълг. ез.| 2011
 
504:
Библиогр. с. 45-48
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Български език| граматика.| Български език| семантика.
 
700:
Баракова, Пенка Иванова| науч. ръководител| Осенова, Петя Начева| рецензент| Ницолова, Руселина Лозанова| рецензент