Citation link:
  • Вътрешен правилник на Българската академия на науките :Изработен съгласно с чл. 37 от устава на Академията и одобрен от общото събрание през 1912 г.
    • Заглавна страница