Abstract:
Коста и Славка Вангелови с дъщерите им Гичка и Елена.
 
Created:
1920
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450083
 
Subject:
1920; държавен чиновник; AthPlus