Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Биологически факултет. Книга 1 - Зоология : Т. 99. / Ред. кол. Мария Шишиньова и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de biologie. Livre 1 - Zoologie
 
Creator:
Шишиньова, Мария Делова ред.; Бодурова, Лиляна ред.; Маркова, Емилия Петрова ред.; Пешев, Даниело Цолов ред.; Узунова, Елиза Петрова ред.; Бечев, Боян Борисов ред.
 
Date:
2011; 2011 [issued] 2011.
 
Description:
Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Биологически факултет. Книга 1 - Зоология :| Т. 99. /| Ред. кол. Мария Шишиньова и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de biologie. Livre 1 - Zoologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 10,1MB)
 
260:
2011.
 
300:
110 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Шишиньова, Мария Делова| ред.| Бодурова, Лиляна| ред.| Маркова, Емилия Петрова| ред.| Пешев, Даниело Цолов| ред.| Узунова, Елиза Петрова| ред.| Бечев, Боян Борисов| ред.