Abstract:
Посрещането на Бранислав Нушич на сцената на Народния театър.
 
Created:
1935
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671117
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 373К, оп. 1, а.е. 700.
 
Subject:
писател; театър; посещение; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld