• Евангеліе поучително : За сичките недѣли презъ годината, за господскитѣ и богородичны праздницы, и за по големытѣ святіи / Събралъ отъ славянски и отъ грьчески Софроній Епископъ Врачанскіи, родомъ котленецъ: и съчинилъ на българскій язикъ, въ 1806. А сега прегледано и поправено отъ А. Гранитскаго. А напечатано отъ Петра Стоянова Тьрновчянина
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Портрет на Софроний Врачански]
   • [Липсват страници]
  • Предисловіе
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
   • [с.] ІХ
  • [Мото]
   • [с. Х]
  • Оглавленіе
   • [с. ХІ]
   • [с.] ХІІ
   • [с.] ХІІІ
   • [с.] ХІV
  • Недѣліа предъ Рождесто Христово
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
  • Въ навечеріето. На Рождесто Христово
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Въ 25-го декемвріа. На Рождесто Христово
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Неделѧ подиръ Рождесто Христово
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Неделіа. Предъ Крещеніето Христово
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • Недѣліа подиръ Крещеніето Христово
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Недѣліа мытарь и фарисей за гордостьта
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • [Липсват страници]
  • [Недѣлѧ мѧсопՃстнаѧ за Страшныѧ сՃдъ]
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • Недѣліа сыропустная за паметозлобіето
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
  • Недѣліа А на Великія постъ за православіето
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • Недѣліа В на Великія постъ за разслабленнаго
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • Недѣліа Г на Великія постъ за Честныя крьстъ
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • Недѣліа Д. на Великія постъ за бѣсныя
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
  • Недѣліа Е на Великія постъ, за гордостьтѫ на двата апостолы
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
  • Недѣліа Ѕ на Великія постъ, за воскресеніето Лазарово
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • Недѣліа А. на Воскрьсеніе Христово за божеството му
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
  • Недѣліа В слѣдъ Пасхата за Тома
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
  • Недѣліа Г слѣдъ Пасхатѫ, за мироносицитѣ
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
  • Недѣліа Д. слѣдъ Пасхатѫ за разслабленаго
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
  • Недѣліа Е слѣдъ Пасхатѫ за самарянкатѫ
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
  • Недѣліа Ѕ слѣдъ Пасхата за слѣпаго
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
  • Недѣліа З. слѣдъ Пасхата за свѣтытѣ отцы
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
  • Недѣліа А за сичкытѣ святіи
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
  • Недѣліа В за избраніето на апостолытѣ
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
  • Недѣліа Г. за сребролюбіето и неправдатѫ
   • [с.] 106
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
  • Недѣліа Д. за вѣратѫ и надеждатѫ
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
  • Недѣліа Е за двата бѣсны
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
  • Недѣліа Ѕ за разслабленнаго
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
  • Недѣліа З за двамата слѣпцы
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
  • Недѣліа И за петьтѣ хлѣба
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
  • Недѣліа Ѳ за сумнѣніето Петрово
   • [с.] 127
   • [с.] 128
   • [с.] 129
   • [с.] 130
  • Недѣліа І за бѣсныя на новъ мѣсяцъ
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • [с.] 133
  • Недѣліа АІ за хилядата таланта
   • [с.] 134
   • [с.] 135
   • [с.] 136
   • [с.] 137
  • Недѣліа ВІ. за сребролюбіето
   • [с.] 138
   • [с.] 139
   • [с.] 140
   • [с.] 141
  • Недѣліа ГІ. за лозіето и злытѣ работницы
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • [с.] 144
  • Недѣліа ДІ. за царскатѫ свадбѫ
   • [с.] 145
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
   • [с.] 149
  • Недѣліа ЕІ. за гордосьтѫ на законника
   • [с.] 150
   • [с.] 151
   • [с.] 152
   • [с.] 153
  • Недѣліа ЅІ за талантытѣ
   • [с.] 154
   • [с.] 155
   • [с.] 156
   • [с.] 157
  • Недѣліа ЗІ за женатѫ хананейскѫ
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.] 160
   • [с.] 161
  • Недѣліа ИІ. за многоуловеннатѫ рыбѫ
   • [с.] 162
   • [с.] 163
   • [с.] 164
   • [с.] 165
  • Недѣліа ѲІ. за любленіето на вразытѣ нашы
   • [с.] 166
   • [с.] 167
   • [с.] 168
   • [с.] 169
  • Недѣліа К. за въскресеніето на вдовицына сынъ
   • [с.] 170
   • [с.] 171
   • [с.] 172
  • Недѣліа КА. за четверовидното сѣме на орача
   • [с.] 173
   • [с.] 174
   • [с.] 175
   • [с.] 176
   • [с.] 177
  • Недѣліа КВ за богатыя и сиромаха
   • [с.] 178
   • [с.] 179
   • [с.] 180
   • [с.] 181
   • [с.] 182
  • Недѣліа КГ за бѣсныя
   • [с.] 183
   • [с.] 184
   • [с.] 185
   • [с.] 186
  • Недѣліа КД за кровоточивата жена
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с.] 189
   • [с.] 190
  • Недѣліа КЕ. за горделивыя законникъ
   • [с.] 191
   • [с.] 192
   • [с.] 193
   • [с.] 194
  • Недѣліа КЅ. за сребролюбіето
   • [с.] 195
   • [с.] 196
   • [с.] 197
   • [с.] 198
  • Недѣліа КЗ. за згърченната жена
   • [с.] 199
   • [с.] 200
   • [с.] 201
   • [с.] 202
  • Недѣліа КИ за голѣмата вечеря
   • [с.] 203
   • [с.] 204
   • [с.] 205
  • Недѣліа КѲ за десятьтѣ прокаженны
   • [с.] 206
   • [с.] 207
   • [с.] 208
   • [с.] 209
  • Недѣліа Л. за сребролюбивыя князь
   • [с.] 210
   • [с.] 211
   • [с.] 212
   • [с.] 213
  • Недѣліа ЛА. за іерихонскія слѣпецъ
   • [с.] 214
   • [с.] 215
   • [с.] 216
  • Недѣліа ЛВ. за Закхеа
   • [с.] 217
   • [с.] 218
   • [с.] 219
  • Недѣліа предъ Въздвиженіето Честнаго креста
   • [с.] 220
   • [с.] 221
   • [с.] 222
   • [с.] 223
  • Недѣліа подиръ Въздвиженіето Честнаго креста
   • [с.] 224
   • [с.] 225
   • [с.] 226
  • Перва седмица на Великія постъ
   • Понедѣлникъ за силатѫ на поста
    • [с.] 227
    • [с.] 228
   • Вторникъ за покяніето
    • [с.] 229
    • [с.] 230
   • Срѧда за воздьржаніето
    • [с.] 231
    • [с.] 232
   • Четвьртъкъ за добротвореніето
    • [с.] 233
    • [с.] 234
   • Петъкъ за исповѣданіето
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
   • Сѫббота за причащеніето
    • [с.] 238
    • [с.] 239
  • Страстна седмица
   • Великій понедѣлникъ за моленіето
    • [с.] 240
    • [с.] 241
   • Великій вторникъ за десятьтѣ момы
    • [с.] 242
    • [с.] 243
   • Велика срѣда за грешната жена
    • [с.] 244
    • [с.] 245
   • Великій четвьртъкъ за Тайната вечеря
    • [с.] 246
   • Великій петъкъ за Іудовото предателство
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [с.] 249
    • [с.] 250
   • Великій петъкъ шестый часъ за Распятіето
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • [с.] 253
    • [с.] 254
    • [с.] 255
   • Великата сѫббота за Погребеніето Христово
    • [с.] 256
    • [с.] 257
    • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
  • На крьщеніе
   • [с.] 261
  • На вѣнчаніето
   • [с.] 262
  • На погребеніе вѣрнаго человѣка
   • [с.] 263
   • [с.] 264
   • [с.] 265
   • [с.] 266
  • Септемвріа 1 за новатѫ годинѫ
   • [с.] 267
   • [с.] 268
   • [с.] 269
  • Септемврій 8. за Рожденіето Богородично
   • [с.] 270
   • [с.] 271
   • [с.] 272
   • [с.] 273
  • Септемврій 14. за Въздиганіето на Честныя кръстъ
   • [с.] 274
   • [с.] 275
   • [с.] 276
   • [с.] 277
   • [с.] 278
  • Октомвріѧ 14. за святая Параскева
   • [с.] 279
   • [с.] 280
   • [с.] 281
  • Октомврій 26. за святаго Димитріа Солонскій
   • [с.] 282
   • [с.] 283
   • [с.] 284
   • [с.] 285
  • Ноемвріѧ 8. за Собора на ангелытѣ
   • [с.] 286
   • [с.] 287
   • [с.] 288
  • Доказателство за чудотворнытѣ работы на Архангела Михаила и Гавриіла
   • [с.] 289
   • [с.] 290
   • [с.] 291
  • Ноемвріа 13. за святаго Іоанна Златоустаго
   • [с.] 292
   • [с.] 293
   • [с.] 294
   • [с.] 295
  • Ноемвріа 21. за Входа на святая Богородица
   • [с.] 296
   • [с.] 297
   • [с.] 298
   • [с.] 299
  • Декемвріа 6. за святителя Николая
   • [с.] 300
   • [с.] 301
   • [с.] 302
  • Декемвріа 20 за покаяніето и причащеніето
   • [с.] 303
   • [с.] 304
  • Декемврія 24 за Христовото предпразднство
   • [с.] 305
  • ІанՃаріа 1 за человѣческія животъ
   • [с.] 306
   • [с.] 307
   • [с.] 308
   • [с.] 309
  • ІанՃаріа 5 за покаяніето
   • [с.] 310
  • ІаннՃаріа 6 за Богоявленіе
   • [с.] 311
   • [с.] 312
   • [с.] 313
  • ІаннՃаріа 18 за святаго Атанасіа
   • [с.] 314
   • [с.] 315
   • [с.] 316
  • ФеврՃаріа 2 за Срѣтеніето Господне
   • [с.] 317
   • [с.] 318
   • [с.] 319
   • [с.] 320
  • Марта 25 за Благовѣщеніето Богородично
   • [с.] 321
   • [с.] 322
   • [с.] 323
  • Априліа 23 за святаго Георгіа
   • [с.] 324
   • [с.] 325
   • [с.] 326
   • [с.] 327
   • [с.] 328
  • За Вознесеніето Христово на небето
   • [с.] 329
   • [с.] 330
   • [с.] 331
   • [с.] 332
  • За Сошествіето на Святаго Духа
   • [с.] 333
   • [с.] 334
   • [с.] 335
   • [с.] 336
  • ІՃніа 23 за святытѣ апостолы Петра и Павла
   • [с.] 337
   • [с.] 338
   • [с.] 339
   • [с.] 340
  • АвгՃстъ 6. за Преображеніето Христово
   • [с.] 341
   • [с.] 342
   • [с.] 343
   • [с.] 344
  • АвгՃстъ 15. за Успѣніето Богородично
   • [с.] 345
   • [с.] 346
   • [с.] 347
   • [с.] 348
  • АвгՃстъ 29 за Усѣкновеніето на Іоанна Крестителя
   • [с.] 349
   • [с.] 350
   • [с.] 351
   • [с.] 352
   • [с.] 353
   • [с.] 354
  • Сказаніе за житіето на преподобнаго отца нашего Іоанна Рылскаго Чудотворца, и за принесеніето на чеснытѣ неговы мощи отъ града Средецъ въ Терновъ (Списано Еѵѳиміемъ Патріархомъ Терновскимъ)
   • [с.] 355
   • [с.] 356
   • [с.] 357
   • [с.] 358
   • [с.] 359
   • [с.] 360
   • [с.] 361
   • [с.] 362
   • [с.] 363
   • [с.] 364
   • [с.] 365
   • [с.] 366
   • [с.] 367
   • [с.] 368
  • [Липсват страници]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]