Current View
Citation link:
Title:
Психодиагностика на криминалното поведение на извършители на убийства : Автореферат / Михаил Петров Герговски ; Науч. ръководител Бойко Ганчевски
 
Creator:
Герговски, Михаил Петров; Ганчевски, Бойко Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 3.2. Психология (Юридическа психология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и педагогическа психология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Престъпление и престъпници психология.; Убийство психология.; Психология, патологична.
 
*** *** ***
 
001:
001158089
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Герговски, Михаил Петров
 
245:
Психодиагностика на криминалното поведение на извършители на убийства :| Автореферат /| Михаил Петров Герговски ; Науч. ръководител Бойко Ганчевски
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 693.1 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
45 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 3.2. Психология (Юридическа психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и педагогическа психология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Престъпление и престъпници| психология.| Убийство| психология.| Психология, патологична.
 
700:
Ганчевски, Бойко Георгиев| науч. ръководител