Current View
Citation link:
Title:
Сравнителен анализ на онлайн платформи за електронни периодични издания : Автореферат / Кирил Аспарухов Камбуров ; Науч. ръководител Оля Борисова Харизанова.
 
Creator:
Камбуров, Кирил Аспарухов; Харизанова, Оля Борисова 1959- науч. ръководител; Kamburov, Kiril Asparuhov
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и култ. политика", Докторантска прогр. "Информ.-търсещи системи" 201; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Информационни системи периодичен печат.; Електронни списания.
 
*** *** ***
 
001:
001139680
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Камбуров, Кирил Аспарухов
 
245:
Сравнителен анализ на онлайн платформи за електронни периодични издания :| Автореферат /| Кирил Аспарухов Камбуров ; Науч. ръководител Оля Борисова Харизанова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.067 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
56 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и култ. политика", Докторантска прогр. "Информ.-търсещи системи"| 201
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Информационни системи| периодичен печат.| Електронни списания.
 
700:
Харизанова, Оля Борисова| 1959-| науч. ръководител| Kamburov, Kiril Asparuhov