Citation link:
Abstract:
Милко Мирков, български военен.
 
Created:
1919
 
Spatial:
Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450160
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus