Citation link:
Abstract:
Мъж и жена на фона на развалините на стара крепост.
 
Created:
около 1900
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Семеен албум на Рачо Славейков
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180189
 
IsFormatOf:
инв. № 274
 
Subject:
крепост; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups