Citation link:
  • Анатема /Георги Караиванов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора