Citation link:
Abstract:
Коста и Славка Вангелови с приятели на почивка.
 
Created:
1925
 
Spatial:
България, гр. Варна
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450100
 
Subject:
1920; свободно време; AthPlus