Abstract:
Дора Дюстабанова - Дафинка и Константин Кисимов - Велчо в сцена от пиесата ”Свекървата”.
 
Created:
15.11.1931
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671229
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 920К, оп. 1, а.е. 336.
 
Subject:
театър; актьор; актриса; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld