Citation link:
Abstract:
Портрет на български опълченец участвал в Руско-турската освободителна война.
 
Creator:
фотоателие ’’Хитров и Буреш’’
 
Created:
1880
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13910078420321
 
Subject:
портрет; ателие; войник; война; Руско-турска война; 1880; EuropeanaPhotography; EUPHOTOphotographersateliers