Current View
Citation link:
Title:
Нови комплекси на преходни метали проектирани като потенциални противотуморни агенти и изследване на тяхната структура и цитотоксични отнасяния : Автореферат / Паулина Йорданова Гороломова ; Науч. ръководител Галина Георгиева Генчева-Кисьовска.
 
Creator:
Гороломова, Паулина Йорданова; Генчева-Кисьовска, Галина Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Науч. спец. 4.2 Хим. науки - Аналитична химия, шифър 01.05.04 СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Химия и фармация, Кат. "Аналитична химия" 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Метали - физиологично действие.; Токсини и антитоксини.; Тумори - терапия.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гороломова, Паулина Йорданова
 
245:
Нови комплекси на преходни метали проектирани като потенциални противотуморни агенти и изследване на тяхната структура и цитотоксични отнасяния :| Автореферат /| Паулина Йорданова Гороломова ; Науч. ръководител Галина Георгиева Генчева-Кисьовска.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 6,12 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
78 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Науч. спец. 4.2 Хим. науки - Аналитична химия, шифър 01.05.04| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Химия и фармация, Кат. "Аналитична химия"| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Метали - физиологично действие.| Токсини и антитоксини.| Тумори - терапия.
 
700:
Генчева-Кисьовска, Галина Георгиева| науч. ръководител