Citation link:
 • Историческы примѣры върху нравственностьта. Събраны отъ разны ньравственны книгы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Глава пьрва. За правдѫ-тѫ
   • Темистоклей и Аристидъ
    • [с. 3]
   • Антигонъ
    • [с.] 4
   • Ц-градскый Градоначалникъ
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Прѣсѫдата на единъ Кытайскый господарь
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Лудовикъ 9-й
    • [с.] 10
   • Хенрихъ 4-й
    • [с.] 11
   • Хозрой
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Махмудъ
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Іосифъ 2-й
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Крумъ или Каранъ
    • [с.] 20
  • Глава втора. Вьрху Доблесть-тѫ
   • Хыгыторидъ
    • [с.] 21
   • Помбей
    • [с.] 22
   • Пеллетіеръ
    • [с.] 23
   • Шанпіеръ
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Селянинътъ на Фіоніѭ
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Рада Барачкына
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
  • Глава третя. За благость-тѫ и кротость-тѫ
   • Ликургъ
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Аристидъ
    • [с.] 38
   • Периклей
    • [с.] 39
   • Фокіонъ
   • Августъ
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Антигонъ
   • Пирро
    • [с.] 48
   • Константинъ Великый
   • Абу-Ханифахъ
    • [с.] 49
   • Алб-Асланъ
    • [с.] 50
   • Алфонсъ 5-ый
    • [с.] 51
   • Лудовикъ 12-ый
    • [с.] 52
   • Прѣсямъ
    • [с.] 53
    • [с.] 54
  • Глава четвьрта. За человѣколюбіе-то
   • Дарій
    • [с.] 55
   • Вереника
   • Алфонсъ 5-й
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Лудовикъ 14-й
    • [с.] 58
   • Лудовикъ 15-ый
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Тервалъ
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
  • Глава пета. За благодѣяніе-то
   • Куейронъ
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • Вапингонскій епископъ
    • [с.] 69
   • Лудовикъ 46-й [16-й]
    • [с.] 70
    • [с.] 71
   • Тихомиръ
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
  • Глава шеста. За некорыстолюбіето
   • Аристидъ
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • Пелопидъ
   • Епаминондъ
    • [с.] 77
   • Шишманъ Мокрый
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]