Current View
Title:
Управление на организационните комуникации в условия на криза (на примера на политическите партии в България) : Автореферат / Здравка Иванова Андонова ; Науч. ръководител Цветан Давидков.; Management of communications of organization in the conditions of crisis (according to example of political parties in Bulgaria) Zdravka Ivanova Andonova
 
Creator:
Андонова, Здравка Иванова; Andonova, Zdravka Ivanova; Давидков, Цветан Първанов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление) СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Стоп. управл." 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Политически партии организационни въпроси. България; Партийна пропаганда България.; Политически кризи България.
 
*** *** ***
 
001:
001141846
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Андонова, Здравка Иванова
 
245:
Управление на организационните комуникации в условия на криза (на примера на политическите партии в България) :| Автореферат /| Здравка Иванова Андонова ; Науч. ръководител Цветан Давидков.
 
246:
Management of communications of organization in the conditions of crisis (according to example of political parties in Bulgaria)| Zdravka Ivanova Andonova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 688.8 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
52 л. :| с табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление)| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Стоп. управл."| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Политически партии| организационни въпроси.| България| Партийна пропаганда| България.| Политически кризи| България.
 
700:
Andonova, Zdravka Ivanova| Давидков, Цветан Първанов| науч. ръководител