Citation link:
Abstract:
Полковник Фиков с роднини и приятели
 
Created:
27.11.1906
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450396
 
Subject:
армейски офицер; тържество; AthPlus