Citation link:
Abstract:
Марийка Стаматова с неизвестни.
 
Creator:
фотоателие Т. К. Апостолов
 
Spatial:
Сливен
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450383
 
Subject:
портрет; AthPlus