Citation link:
Abstract:
Български войски край Лозенград.
 
Created:
1912
 
Spatial:
Лозенград, Турция
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13582664060050
 
IsFormatOf:
C I 3242
 
Subject:
Балкански войни; войник; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars