Lorem ipsum
Citation link:
 • Жилищно-търговска сграда на Васил Разсолков
  • Жилищно-търговска сграда на Васил Разсолков - общ поглед
  • Поглед по ул. Солунска
  • Фасада по ул. Солунска
  • Завършекът на фасадата по бул. Витоша
  • Фрагмент от централната ос на фасадата - завършек на еркера
  • Фрагмент от фасадата по бул. Витоша - балкони
  • Прозорци