Citation link:
 • Кратка всеобща исторія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. I]
   • [с.] II
  • Съдрьжяніе
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с.] IV
  • Погрѣшкы
   • [с. V]
   • [с. VI]
  • Въведеніе
   • §. 1. [Опрѣдѣленіе Исторіѭ]
    • [с. I]
   • §. 2. [Спомагателны наукы на Исторіѭ-тѫ]
    • [с.] II [Раздѣленіе на Исторіѭ-тѫ]
   • §. 3. [Раздѣленіе на Исторіѭ-тѫ]
   • §. 4. [Раздѣленіе на Исторіѭ-тѫ по прѣдмѣты]
    • [с.] III
    • [с.] IV
  • Древнѧ исторіѧ
   • [с. V]
   • [с. VI]
   • §. 5. [Въведеніе въ Древнѭ Исторіѭ]
    • [с. 1]
   • Кытайци. §. 6.
   • Индіяне §. 7.
    • [с.] 2
   • Егыптяне
    • §. 8.
     • [с.] 3
    • §. 9.
     • [с.] 4
    • §. 10.
     • [с.] 5
   • Вавилоняне и ассиріяне. §. 11.
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Евреи
    • §. 12.
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • §. 13.
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
   • За финикіяны-ты. §. 14.
    • [с.] 13
   • За мидо-персидско-то царство. §. 15.
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • За грьцы-ты
    • §. 16. [Увод]
     • [с.] 17
    • §. 17. Походъ на аргонавты-ты
    • Троянска война. 1194-1183. §. 18.
     • [с.] 18
    • Доряне-ти усвоявать Пелопонезъ. §. 19.
     • [с.] 19
    • Спарта и Атина
     • §. 20. [Спарта]
      • [с.] 20
     • §. 21. [Атина]
      • [с.] 21
    • Персидска война. §. 22.
     • [с.] 22
     • [с.] 23
    • Темистоклъ и Аристидъ
     • §. 23.
      • [с.] 24
     • §. 24.
      • [с.] 25
    • Пелопонезска война. §. 25.
     • [с.] 26
    • Война на спартанцы-ты съ персы-ты. §. 26.
     • [с.] 27
    • Прьвенство на Тивѫ. §. 27.
     • [с.] 28
   • За мачедоняны-ты
    • §. 28.
     • [с.] 29
    • Александръ Великый. §. 29.
     • [с.] 30
    • Послѣдни дѣла и смрьть на Александра. §. 30.
     • [с.] 31
     • [с.] 32
   • Римляне
    • Начяло на Римскѫ-тѫ дрьжявѫ. §. 31.
     • [с.] 33
     • [с.] 34
    • Управленіе отъ благородны-ты (патриціи). §. 32.
     • [с.] 35
    • Децемвири. §. 33.
     • [с.] 36
    • Галли-ти усвоявать Римъ. §. 34.
     • [с.] 37
    • Самнитскы войны. §. 35.
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • За картагеняны-ты и картагенскы-ты войны
     • §. 36. Прьва Картагенска война (264-246 л)
      • [с.] 40
      • [с.] 41
     • Втора Картагенска война. (218-201 л.)§. 37.
      • [с.] 42
      • [с.] 43
    • Усвоеніе на Мачедоніѭ и Грьціѭ, смиреніе на Сирійско то царство и третя Картагенска война. §. 38.
     • [с.] 44
    • Гракхы. Война въ Югурта. §. 39.
     • [с.] 45
    • Кымври и тевтони
     • Прьва гражданска война. §. 40.
      • [с.] 46
      • [с.] 47
     • Втора гражданска война. §. 41.
      • [с.] 48
      • [с.] 49
     • Третя гражданска война. §. 42.
      • [с.] 50
    • Римска имперія Фамилія на цезара. §. 43.
     • [с.] 51
     • [с.] 52
    • Честиты врѣмена на Римскѫ-тѫ Имперіѭ. §. 44.
     • [с.] 53
     • [с.] 54
    • Константинъ Великый. Паденіе на Западнѫ-тѫ Римскѫ Имперіѭ. §. 45.
     • [с.] 55
     • [с.] 56
  • Срѣдня исторіѧ
   • [с. 57]
   • [с. 58]
   • Прьвый періодъ. Отъ паденіе на Западнѫ-тѫ Римскѫ Имперіѭ, 476 л. до подновленіе-то й т.е. 800 год.
    • Германци. §. 46.
     • [с. 59]
     • [с.] 60
    • Велико прѣсѣленіе на народы-ты. §. 47.
     • [с.] 61
    • Паденіе на Западнѫ-тѫ Римскѫ Имперіѭ. §. 48.
     • [с.] 62
    • Византийска или Въсточна Римска имперія. §. 49.
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • Аравитяне. §. 50.
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • Франкското царство
     • §. 51.
      • [с.] 68
      • [с.] 69
     • Карлъ Великый §. 52.
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
   • Вторый періодъ. Отъ подновленіе на Западнѫ-тѫ Римскѫ Имперіѭ до Крьстоносны-ты войны, 800-1035 г.
    • Верденскый договоръ 843 л. §. 53.
     • [с. 74]
     • [с.] 75
    • Германія и Италія. §. 54.
     • [с.] 76
    • Хенрихъ IV и Григорій VII. §. 55.
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
    • Англія. §. 56.
     • [с.] 80
     • [с.] 81
   • Періодъ третій. Отъ начяло на крьстоносны-ты войны до открытіе на Америкѫ
    • 1.) Крьстоносни походи
     • Причины за крьстоносны-ты войны. §. 57.
      • [с. 82]
      • [с.] 83
     • Прьва, втора и третя крьстоносна война. §. 58.
      • [с.] 84
      • [с.] 85
     • Край и сѣтнины отъ кръстоносны-ты войны. §. 59.
      • [с.] 86
      • [с.] 87
     • Рыцарскы рядове (ордени). §. 60.
      • [с.] 88
      • [с.] 89
    • 2. Чястна исторія на европейскы-ты дрьжявы
     • Франція и Англія
      • §. 61.
       • [с.] 90
      • §. 62. [Прѣсѣченіе у Франціѭ на старѫ-тѫ Капетингскѫ линіѭ]
       • [с.] 91
       • [с.] 92
      • §. 63.
       • [с.] 93
       • [с.] 94
     • Пиринейскый полуостровъ. §. 64.
      • [с.] 95
     • Германія и Италія
      • §. 65.
       • [с.] 96
       • [с.] 97
      • §. 67.
       • [с.] 98
     • §. 68. Швейцарія
      • [с.] 99
      • [с.] 100
     • [Хуситска война]. §. 69.
      • [с.] 101
      • [с.] 102
     • Византійска имперія и Азія. §. 70.
      • [с.] 103
      • [с.] 104
      • [с.] 105
      • [с.] 106
     • Скандинавія. §. 71.
      • [с.] 107
     • Славяне
      • [Россія] §. 72.
       • [с.] 108
       • [с.] 109
       • [с.] 110
      • §. 73. Полша
       • [с.] 111
       • [с.] 112
      • Блъгарія
       • §. 74.
        • [с.] 113
        • [с.] 114
        • [с.] 115
        • [с.] 116
       • §. 75.
        • [с.] 117
        • [с.] 118
        • [с.] 119
       • §. 76.
        • [с.] 120
        • [с.] 121
        • [с.] 122
     • Изнамѣрванія и Открытія §. 77.
      • [с.] 123
      • [с.] 124
  • Нова исторіѧ
   • [с. 125]
   • [с. 126]
   • Прьвый періодъ. Отъ открытіе-то на Америкѫ до Вестфалскый миръ 1492-1648
    • Открытіе на Америкѫ и на Морскый пѫть за въ Индіѭ. §. 78.
     • [с. 127]
     • [с.] 128
     • [с.] 129
    • Възвышеніе на Испанско-Австрійскатый Аугсбургскый домъ и прѣпирни между Франціѭ и него. §. 79.
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
    • Реформація (Прѣустрояваніе). §. 80.
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • [с.] 136
    • Езуитскый рядъ (Орденъ). §. 81.
    • Тридесятолѣтна война. §. 82.
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
    • Франція до Вестфалскый миръ. §. 83.
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
    • Испанія, Нидерландія и Португалія до Вестфалскый миръ. §. 84.
     • [с.] 144
     • [с.] 145
    • Англія. §. 85.
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
    • Сѣверна Европа: Данія, Швеція и Норвегія. Развала на Калмарскѫ-тѫ уніѭ 1523 л. §. 86.
     • [с.] 150
     • [с.] 151
    • Полша, Пруссія и Лифляндія. §. 87.
     • [с.] 152
    • Россія §. 88.
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
     • [с.] 156
   • Вторый періодъ. Отъ Вестфалскый миръ до Французскѫ-тѫ революціѭ. 1648-1798
    • 1. Западна Европа
     • Вѣкъ на Лудовика XIV. (1661-1715). §. 89.
      • [с.] 157
      • [с.] 158
     • Война за наслѣдство на Испанскый прѣстолъ отъ 1710-1713. §. 90.
      • [с.] 159
      • [с.] 160
      • [с.] 161
    • 2. Сѣверна Европа
     • Велика Сѣверна война 1700-1721 л. §. 91.
      • [с.] 162
      • [с.] 163
    • 3. Европа(1740-1763)
     • Войнѫ за наслѣдство на Австрійскы-ты земи. §. 92.
      • [с.] 164
     • Седмогодишна война. 1756-1763. §. 93.
      • [с.] 165
      • [с.] 166
    • 4. Европа (1763-1789)
     • [Португалія, Испанія, Франція, Италія и Холандія]. §. 94.
      • 1) Португалія
       • [с.] 167
      • 2) Испанія
      • 3) Франція
      • 4) Италія
      • 5) Холандія
       • [с.] 168
     • 6) Англія. §. 95.
      • [с.] 169
      • [с.] 170
      • [с.] 171
     • [Пруссія, Австрія и Полша]. §. 95. [§. 96.]
      • А) Пруссія
      • б) Австрія
       • [с.] 172
      • в) Полшя. §. 96.
       • [с.] 173
       • [с.] 174
     • Г) Турція. §. 97.
      • [с.] 175
     • Швеція. §. 98.
      • [с.] 176
      • [с.] 177
   • Періодъ третій Исторія на Европѫ отъ начяло на Французскѫ-тѫ революціѭ до наши врѣмена, 1789-1858
    • 1. Революція (буна) до 1793 лѣто. §. 99.
     • [с. 178]
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • [с.] 181
    • Врѣмена на Републикѫ-тѫ до консулство-то. 1793-1799 л. §. 100.
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
    • Врѣмена на Консулство-то (1799-1804), И врѣмя на Имперіѭ-тѫ (1804-1807 л.) §. 101.
     • [с.] 185
     • [с.] 186
     • [с.] 187
     • [с.] 188
    • Отъ Тилзитскый миръ до 1813. §. 102.
     • [с.] 189
     • [с.] 190
     • [с.] 191
    • Отъ начяло на 1813-1815. §. 103.
     • [с.] 192
     • [с.] 193
     • [с.] 194
     • [с.] 195
    • Чястна исторія на Европейскы-ты дрьжявы слѣдъ Вѣнскый съборъ
     • Германія и Швейцарія. §. 104.
      • [с.] 196
     • Испанія и Италія §. 105.
      • [с.] 197
      • [с.] 198
     • Португалія. §. 106.
      • [с.] 199
     • Турція и буна отъ Грьцы-ты. §. 107.
      • [с.] 200
      • [с.] 201
     • Франція. §. 108.
      • [с.] 202
     • Нидерландія. §. 109.
      • [с.] 203
     • Велика Британія. §. 110.
      • [с.] 204
      • [с.] 205
     • Скандинавскы Дрьжявы. §. 111.
      • [с.] 206
     • Источна война 1853-1856 л. §. 112.
      • [с.] 207
      • [с.] 208
      • [с.] 209
      • [с. 210]
  • Имена-та на спомоществователи-ты
   • [с. 211]
   • [с.] 212
   • [с.] 213
   • [с.] 214
   • [с.] 215
   • [с.] 216
   • [с.] 217
   • [с.] 218
   • [с.] 219
   • [с.] 220
   • [с.] 221
   • [с.] 222
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]