Current View
Citation link:
Title:
Подходи към ученето и емоционална интелигентност при юноши : Автореферат / Десислава Пламенова Петрова ; Науч. ръководител Йоана Димитрова Янкулова ; Рец. Наталия Христова Александрова, Даниел Людмилов Петров.; Approaches to learning and emotional intelligence in adolescence Desislava Plamenova Petrova
 
Creator:
Петрова, Десислава Пламенова; Petrova, Desislava Plamenova; Янкулова, Йоана Димитрова науч. ръководител; Александрова, Наталия Христова рец.; Петров, Даниел Людмилов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", област на висше образование 3. Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.2. Психология (Пед. психология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, организационна, клинична и пед. психология" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Юноши психология.
 
*** *** ***
 
001:
001178578
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петрова, Десислава Пламенова
 
245:
Подходи към ученето и емоционална интелигентност при юноши :| Автореферат /| Десислава Пламенова Петрова ; Науч. ръководител Йоана Димитрова Янкулова ; Рец. Наталия Христова Александрова, Даниел Людмилов Петров.
 
246:
Approaches to learning and emotional intelligence in adolescence| Desislava Plamenova Petrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.236 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", област на висше образование 3. Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.2. Психология (Пед. психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, организационна, клинична и пед. психология"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Юноши| психология.
 
700:
Petrova, Desislava Plamenova| Янкулова, Йоана Димитрова| науч. ръководител| Александрова, Наталия Христова| рец.| Петров, Даниел Людмилов| рец.