Current View
Citation link:
Title:
Черепишкият типик (ЦИАИ 44) от XIV век в контекста на среднобългарската традиция на църковните устави : Автореферат / Димитър Александров Димитров.
 
Creator:
Димитров, Димитър Александров
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат към дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. направление: 2.4 Теология и религия ( Старобълг. книжнина и химнология) СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак. 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Ръкописи, български.; Църковни книги.; Църковно право, българско
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Димитър Александров
 
245:
Черепишкият типик (ЦИАИ 44) от XIV век в контекста на среднобългарската традиция на църковните устави :| Автореферат /| Димитър Александров Димитров.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 390 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
24 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат към дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. направление: 2.4 Теология и религия ( Старобълг. книжнина и химнология)| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак.| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Ръкописи, български.| Църковни книги.| Църковно право, българско