Current View
Title:
Комуникативни аспекти на структурата на текста : Автореферат / Рени Антонова Манова ; Науч. ръководител Радка Василева Влахова-Руйкова.; Communicative aspects of the text structure Reni Antonova Manova
 
Creator:
Манова, Рени Антонова; Manova, Reni Antonova; Влахова, Радка Василева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор". Област на висше образование 2.0. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, науч. специалност Български език - приложна лингвистика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. "Български език като чужд" 2018; Библиогр. с. 50-55; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Приложно езикознание.; Български език методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
001:
001141146
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Манова, Рени Антонова
 
245:
Комуникативни аспекти на структурата на текста :| Автореферат /| Рени Антонова Манова ; Науч. ръководител Радка Василева Влахова-Руйкова.
 
246:
Communicative aspects of the text structure| Reni Antonova Manova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.564 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
55 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор". Област на висше образование 2.0. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, науч. специалност Български език - приложна лингвистика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. "Български език като чужд"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 50-55
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Приложно езикознание.| Български език| методика на преподаването.
 
700:
Manova, Reni Antonova| Влахова, Радка Василева| науч. ръководител