Citation link:
  • Gedichte /Matthisson.
    • Ръкописно изписани заглавни данни