Citation link:
Abstract:
Проф. д-р Цеко Торбов е изтъкнат български философ на правото и един от най-добрите познавачи и преводачи на съчиненията на И. Кант. Известен е също и като активен участник във вегетарианското движение в България. Участниците в Конгреса на Българския вегетариански съюз.
 
Created:
28.08.1936
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Семеен фонд Торбови
 
RightsHolder:
НБУ - ЦДАФ
 
Identifier:
F13800237120112
 
Subject:
1930; учен; конгрес; гражданско обединение; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopletstorbov