Current View
Citation link:
Title:
Имидж и онлайн медии : Образът на Балканите в сферата на културата Автореферат / Мария Пламенова Николова ; Науч. ръководител Минка Златева.
 
Creator:
Николова, Мария Пламенова; Златева, Минка Генчева науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по науч. спец. Журналистика (Медии и връзки с обществото), Шифър 3.5 Обществени комуникации и информационни науки СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" 2012; Библиогр. с. 56-58; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Връзки с обществеността.; Интернет приложение.; Средства за масова информация.; Култура Балкански полуостров.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николова, Мария Пламенова
 
245:
Имидж и онлайн медии :| Образът на Балканите в сферата на културата| Автореферат /| Мария Пламенова Николова ; Науч. ръководител Минка Златева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 712 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
60 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по науч. спец. Журналистика (Медии и връзки с обществото), Шифър 3.5 Обществени комуникации и информационни науки| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 56-58
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Връзки с обществеността.| Интернет| приложение.| Средства за масова информация.| Култура| Балкански полуостров.
 
700:
Златева, Минка Генчева| науч. ръководител