Current View
Citation link:
Title:
Трансформации и конвергенция на журналистическите жанрови форми в онлайн медиите : Автореферат / Росица Светлозарова Славова ; Науч. ръководител Грета Дерменджиева.
 
Creator:
Славова, Росица Светлозарова; Дерменджиева, Грета Николаева науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, (Журналистика - Журналистически жанрове) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване" 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Журналистика - жанрове.; Интернет приложение.; Средства за масова информация.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Славова, Росица Светлозарова
 
245:
Трансформации и конвергенция на журналистическите жанрови форми в онлайн медиите :| Автореферат /| Росица Светлозарова Славова ; Науч. ръководител Грета Дерменджиева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 370 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
30 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, (Журналистика - Журналистически жанрове)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване"| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Журналистика - жанрове.| Интернет| приложение.| Средства за масова информация.
 
700:
Дерменджиева, Грета Николаева| науч. ръководител