Current View
Citation link:
Title:
Политики на представяне на българската литература в печатните медии през 90-те години на ХХ век : Проблеми на критическата авторефлексия : Автореферат / Марин Христов Бодаков ; Науч. ръководител Тодор Абазов.
 
Creator:
Бодаков, Марин Христов; Абазов, Тодор Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Културата в средствата за масова комуникация) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2014; Библиогр. с. 29-30; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Периодичен печат 20 в. България; Българска литература връзки с обществено-политически движения и исторически събития.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бодаков, Марин Христов
 
245:
Политики на представяне на българската литература в печатните медии през 90-те години на ХХ век :| Проблеми на критическата авторефлексия : Автореферат /| Марин Христов Бодаков ; Науч. ръководител Тодор Абазов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 462 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
30 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Културата в средствата за масова комуникация)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 29-30
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Периодичен печат| 20 в.| България| Българска литература| връзки с обществено-политически движения и исторически събития.
 
700:
Абазов, Тодор Георгиев| науч. ръководител